DET NYE HUS #1 – UDGRAVNING OG FUNDAMENT

Dag 1, 30. oktober 2018.
Gravearbejdet begyndte samme morgen som vi mødtes med Visuel’s direktør, byggeleder og entreprenøren for at bestemme fundamentskote. Desuden var jordkørsel og udlægning af stabilgrus på dagsordenen. Vi skal have stabilgrus i indkørsel og carport, op langs nordfacaden om til baghaven og i orangeriet. Vi skal have træterrasse ved sydfacaden, så der er det ikke nødvendigt med stabilgrus.
Jeg ved ikke helt hvor havens gangstier skal være, så stabilgrus til dem må lægges af os selv når haven tager form.

Det var meget spændende for os at se det hele begynde og samtidig nu vide hvornår huset vil stå færdig.

Dag 4, 3. november 2018.
Fundamentet viser smukt husets dimensioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *