• DET NYE HUS #1 – UDGRAVNING OG FUNDAMENT

    Dag 1, 30. oktober 2018. Gravearbejdet begyndte samme morgen som vi mødtes med Visuel’s direktør, byggeleder og entreprenøren for at bestemme fundamentskote. Desuden var jordkørsel og udlægning af stabilgrus på dagsordenen. Vi skal have stabilgrus i indkørsel og carport, op langs nordfacaden om til baghaven og i orangeriet. Vi skal have træterrasse ved sydfacaden, så der er det ikke nødvendigt…