ER DIN BUXBOM SYG

Foranlediget af denne artikel hos Frk. Solhat er her en lille vejledning.

De første symptomer er brune pletter på bladene, men dette symptom er ikke nødvendigvis tegn på Cylindrocladium det kan være en anden og knap så farlig svampesygdom, så inden du graver alle dine Buxbom op og brænder dem kan du lave følgende test:
Klip en kvist med angrebne blade af og læg den i en plasticpose sammen med et stykke vådt køkkenrulle eller vat.
Luk posen og lad den ligge i nogle dage.
Hvis kvisten efter nogle dage er dækket af et hvidt lag skimmel har din Buxbom Cylindrocladium
 Dette billede er lånt fra Plantedoktoren

I august foretog jeg selv testen på kviste fra flere af mine Buxbom, da jeg blev ramt af skrækken efter at have læst om tilstanden i Sverige. Jeg har brune pletter på flere Buxbom, men INGEN af mine kviste havde hvidt skimmel efter flere dage i en lukket fugtig pose – heldigvis.

Vær opmærksom